درباره ی کارشناسان ما

ماموریت ما

ضرورت راه اندازی مرکز نوآوری
و شتابدهی تخصصی نانو بایو

مرکز نوآوري نانو بایو فناوري در راستاي اهمیت دو دانش نوین نانو و زیست فناوري و در راستاي تجربیات پژوهشی این مرکز و نیازهاي تقاضا محور صنایع در این زمینه به عنوان مرکزي تخصصی تاسیس شده است. در این مرکز سعی بر همگرایی دانشگاه و صنعت در تمامی بخشهاي دولتی و خصوصی وجود دارد تا با به کارگیري فناوريهاي نوین و پیشرفته مبتنی بر پتانسیلها و مزیتهاي بومی و منطقهاي، زمینه توسعه اقتصاد محور در بخش نانو بایو را فراهم آورد. حفظ و توسعه دانش بومی و نفوذ فناوريهاي اثر بخش در عرصه عملیاتی از اولویتهاي اقتصاد و توسعه پایدار است.

About-Dynamic-Image
Full-Transparency-Icon

معرفی واحدهای فناور به صنعت
معرفی واحدهای فناور در سایت مرکز رشد
ارائه دستاوردهای واحدها در نمایشگاه های ملی
نشر اخبار موفقیت واحدها در صدا و سیما

Big-Data-Analysis-Icon

معافیت مالیات بر درآمد سالانه
معافیت مالیات بر حقوق کارمندان
تامین اعتبار خدماتی و اعتبار فناوری (وام)
تسهیلات معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

Live-Support-Panel-Icon

دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار
مشاوره های حقوقی و مدیریتی
مشاوره های تجاری سازی
مشاوره برای اخذ مجوز دانش بنیان

Network-Monitoring-Icon

تامین فضای کار و تجهیزات اداری
ارائه خدمات رفاهی و بهداشت عمومی
بهره مندی از اینترنت پرسرعت
پرداخت هزینه های آب و انرژی

چگونه ایده را به مرحله تولید و درآمد زایی برسانیم؟

مرحله به مرحله در کنار شما هستیم.
همین حالا شروع کنید.

از اینجا شروع کنید.

همایش آنلاین استارتاپی را از دست ندهید.

About-CallToAction-Rocket-Image

اعضای تیم اختصاصی ما